Zarządzanie Bezpieczeństwem Działalności
Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Cel i misja portalu

Biznesbezprzerwy.pl to nowy, specjalistyczny portal internetowy, którego celem jest wspieranie budowania odporności, zarządzania ryzykiem, ciągłością działania oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Naszym zadaniem jest wzbogacanie interdyscyplinarnej wiedzy właścicieli, menedżerów, doświadczonych i początkujących przedsiębiorców w zakresie zarządzania szeroko pojętym bezpieczeństwem biznesu.
Zapraszamy do tworzenia wraz z nami:

 • kompleksowego zestawu narzędzi analitycznych,
 • unikalnej bazy wiedzy oraz
 • centrum szkoleń i wymiany doświadczeń profesjonalnych doradców i trenerów.

Trzy główne filary serwisu

Portal opiera się na trzech filarach, stanowiących trzy kompletne, spójne i powiązane ze sobą działy specjalistycznej wiedzy i poradnictwa. W przypadku zarządzania ryzykiem, ciągłością działania i budowaniu rezyliencji przedsiębiorstw, niezbędne bowiem jest powiązanie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych doradców i ekspertów. Udział w dyskusji i doświadczenie mentorów lub możliwość wspólnej analizy i studiów przypadków, to największe przewagi naszego serwisu, którego częścią możesz być i ty!

Dziesięć kategorii tematycznych

 • Zarządzanie ciągłością działania
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Bezpieczeństwo finansowe
 • Ludzie i kompetencje
 • Bezpieczeństwo informacji i komunikacja
 • Strategia i działalność rynkowa
 • Przywództwo i zarządzanie
 • Zarządzanie zmianami
 • Bezpieczeństwo prawne
 • Bezpieczeństwo techniczne

Konta, Cennik, Rejestracja

Dołącz do nas jako ekspert

Twórz razem z nami i pomagaj innym

Autorzy

artykułów i książek

Doradcy

Praktycy

Trenerzy

Dostawcy usług

i

oprogramowania

Współpraca

międzynarodowa

Wypełnij formularz kontaktowy